Reglement for fastliggere og Generelle oplysninger

Benyttelse og reservation af sæsonplads:
For alle sæsonpladser gælder det, at enheden skal stå på pladsen i min. 30 dage.
En normal sæsonplads må benyttes af 1 ægtepar / samlevende / single og alle dine/mine/vores og børn under 18 år.
En senior sæsonplads må benyttes af 1 ægtepar / samlevende /single hvoraf mindst én er over 60 år, og børnebørn under 18 år. Eller 2 personer, ægtepar/samlevende/single hvoraf mindst én er førtids/invalidepensionist.
En familieplads/deleplads må benyttes af 1 ægtepar/samlevende plus børn, svigerbørn og børnebørn uanset alder. Eller 2 familier/singlefamilier plus dine/mine/vores børn.
Alle andre personer betragtes som gæster.
For alle sæsonplads typer er dags gæstekort inkluderer i prisen.
Overnattende gæster skal betale overnatningsgebyr,
Anvendes campingvognen til udlejning, skal gæsterne betale almindelig overnatningsgebyr minus 20%. Dette betales i receptionen.
Ønskes samme plads til næste sæson, skal den reserveres senest ved sæsonens afslutning. Der kan reserveres forsæsonpladser, for-og eftersæsonpladser og hel sæsonplads. BEMÆRK, at der ved videresalg af campingvognen ikke pr. automatik kan påregnes at pladsen kan overtages af køber!
– Retten til en reserveret plads bortfalder, hvis man ikke overholder betalingsfristerne.

 

Indretning/orden:

Som hovedregel (og ifølge campingreglementet) er tilbehør, der bærer præg af kolonihaveudstyr og permanente konstruktioner ikke tilladt. Dette gælder blandt andet hegn, træskure, drivhuse, partytelte, stakit, træterrasser, flagstænger eller andre master, der er højere end campingvognen. Fibertex uden for teltet m.m. er naturligvis heller ikke tilladt.

Pløkker og rør til læsejl må max. sættes 30 cm i jorden. Udbedring af skader på fiberledning osv. Forvoldt pga pløkker der er for langt i jorden, betales af fastlæggeren selv. Tv-antenner/paraboler skal placeres tæt på vognen. Vognen skal være pæn ren og fri for alger.

Der må max være to plantekrukker på enheden.

Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges fliser, støbes, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.

Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes uden aftale med Lejrchefen.

 

Pladsen skal til enhver tid være ryddelig. Man skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. Plæneklipper og plænesaks kan lånes i informationen. Hvis man ikke selv ønsker/magter at slå sit græs, kan man henvende sig i receptionen om en aftale.

Ved misligeholdelse, påtales det 1. gang. Sker det gentagne gange, tager vi 100 kr pr. græsklipning.

Affald: Bemærk, at affaldscontainerne kun er til alm. køkkenaffald. Storskrald skal afleveres på kommunernes genbrugspladser – IKKE på pladsens 2 containerpladser. Spørg i receptionen for åbningstider. Flasker skal i flaskecontaineren. Denne står ved indgangen til campingpladsen. Græs fra slåmaskiner skal smides til venstre for vej 46, Græsset må ikke gives til dyrene, da de bliver syge af finthakket græs.

 

Efter kl. 23.00 er al kørsel på pladsen, musik og højrøstet tale ikke tilladt.

 

Hunde:

Hunde er velkomne, men skal være i kort line og luftes uden for pladsen og naturligvis ikke på boldbanen.

“Sker uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi, at luftning af hunde bliver foretaget af voksne personer, og ikke af mindre børn! Lad ikke jeres hunde være alene i fortelt/campingvognen – og husk: En gøende hund og/eller en løsgående hund er til stor gene for de omkringliggende gæster.

 

Strømreglement:

Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være i et helt stykke uden adapter, samt være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.

Når vognen er ubeboet tilrådes det at frakoble strømmen (tømme køleskabe m.m.). Kabler skal ligge langs med træerne, så der kan slåes græs. Kabler er på eget ansvar.

Det er ens eget ansvar at holde øje med, om måleren tæller. Hvis måleren er defekt eller mangler, er mindsteprisen: Helsæson = 1000 dkr, Forsæson = 600 dkr, Eftersæson = 300 dkr.

 

Brandreglement:

Af brandtekniske hensyn skal der altid være mindst 3 meter imellem vognene. Der skal derfor altid holdes en afstand på min 1,5 m fra skelpælen til træk på vognen, fortelt, opbevaringstelt, læsejl osv, så det ikke forringer naboens opstillingsmulighed. Bilen må godt stå op til skel, men ikke halvvejs inde på naboens grund. Er der tvivlsspørgsmål omkring campingvognes placering på pladsen, så kontakt lejrchefen, inden der opsættes fortelt m.m.

 

Parkering af biler og kørsel på pladsen:

Kun en bil pr. enhed. Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister vi sender hen på det, som vi tror er en ledig plads.

HUSK: Motion er sundt, spar bilkørslen til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed). Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og altid foregå i ”skridttempo.” – især af hensyn til børnene.

 

Sæsonafslutning:

Ved sæsonafslutning efterlades pladsen i pæn og ryddelig stand. Gulvet må gerne blive liggende, hvis man har bestilt samme plads til næste sæson. Strømforbrug afregnes inden afrejse.

Ønsker man at få lagt ekstra jord på sin plads når sæsonen er slut, meddeles det til receptionen, så sørger vi for at det bliver kørt på lige efter pladsen er lukket ned.

 

Vinteropbevaring:

Ved vinteropbevaring skal forteltet være pakket sammen. Har man et fortelt og stænger der er beregnet til at stå hele året, må det gerne være opstillet hele året. Det er dog på eget ansvar, og der tilrådes at man jævnligt efterser forteltet.

 

Afbestilling af plads: Skal ske senest 15. marts

Din bestilling
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0