Info om vintersæsonen på Grønhøj Strand Camping:

 

Reglementet for fastliggere er også gældende i vintersæsonen, men med nedenstående tilføjelser.

 

Benyttelse af campingpladsen i vintersæsonen:

 

I perioden 22. september – 3. April må den enkelte campingenhed på campingpladsen alene benyttes til kortvarige ophold, weekends m.v. Ved kortvarige ophold forstås ophold, der sammenlagt højst må udgøre i alt 20 hverdage i perioden. Hertil kommer weekender og helligdage.

 

Det er ikke muligt at have bopæls- og postadresse på campingpladsen.

 

Generel info om vintersæsonen:

 

Det er ikke muligt at leje hytter, vogne eller turistpladser. Vintersæsonen er kun et tilbud til fastliggere.

 

Det er kun servicebygningen ved vej 38-39 som er åben og opvarmet.
Toiletter, bad og køkken vil kun blive efterset og gjort rent 1 gang om ugen. Sørg derfor altid for at efterlade toiletter, bad og køkken pænt og rent.

 

Vandet udenfor på pladsen er lukket, men der kan hentes vand inde i toiletbygningen.

 

Der ryddes kun sne på de store grusveje rundt om på pladsen (dog ikke hvis vi er bortrejst).

 

Butik og information er ikke åben fra den 23/9-2019 – 3/4-2020. Sørg derfor for at købe rigelig med badepoletter ved vintersæsonens start.

 

Vi kan træffes på +45 98 88 44 33 eller info@gronhoj-strand-camping.dk.